اعضا - نسرین حنیفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین حنیفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 A comparative study of effect of ozone water with chlorhexidine in prevention of oral lesions in patients undergoing mechanical ventilation asoumi M, hanifi N, jamshidi MR, Phagihzadeh S Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 Comparison of critical care nurses' clinical competency using self-assessment method and assessment by head nurses, Zanjan 2014 Mahdavisaeb F, Roohani M, Hanifi N, Kamali K Preventive Care in Nursing & Midwifery Journal 2016 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 The effects of the family-centered orientation program on satisfaction with healthcare services among patients with coronary artery disease Vahideh Karimi , Nasrin Hanifi , Nasrin Bahraminejad, Soghrat Faghihzadeh Iran J Crit Care Nurs 2015 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 Motivational journey of Iranian bachelor of nursing students during clinical education: a grounded theory study Nasrin Hanifi---Soroor Parvizy---Soodabeh Joolaee Nursing & Health Sciences 2013 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 NursingChallengesinMotivatingNursingStudentsthrough ClinicalEducation:AGroundedTheoryStudy Nasrin Hanifi---Soroor Parvizy---Soodabeh Joolaee NursingResearchandPractice 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 The miracle of communication as a global issue in clinical learning motivation of nursing students Nasrin Hanifi---Soroor Parvizy---Soodabeh Joolaee Procedia - Social and Behavioral Sciences 2012 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 بررسی ارتباط ضایعات دهانی و پنومونی زودرس وابسته به تهویه مکانیکی در بیماران تحت تهویه مکانیکی بخش مراقبت‌های‌ ویژه معصومه معصومی، نسرین حنیفی ، محمدرضا جمشیدی ، سقراط فقیه زاده مجله علوم مراقبتی نظامی 1395 چکیده مقاله
8 تأثیر طب فشاري بر میزان آسپیراسیون محتویات معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستري در بخش مراقبت ویژه محمد علی اصلانی---نسرین حنیفی---فضل الله احمدی---رمضان فلاح مجله مراقبت های پیشگیرانه پرستاری و مامایی 1394 مقاله کامل
9 تأثیر برنامه آشناسازی خانواده محور در پیشگیری از بروز دلیریوم در بیماران مبتلا به اختلال شریان کرونر: یک کارآزمایی بالینی وحیده کریمی -نسرین حنیفی -نسرین بهرامی نژاد -سقراط فقیه زاده علوم مراقبتی نظامی ■ مجله د انشك ده پرستاري ارتش جمهوري اسلامي ايران 1394 مقاله کامل
10 تأثير طب فشاري بر ميزان تخليه معده در بيماران تحت تهويه مكانيكي بستري در بخش هاي مراقبت هاي ويژه محمد علی اصلانی---نسرین حنیفی---فضل االه احمدی---رمضان فلاح حیات 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
11 تاثیر برتامه اشناسازی بر روی استرس، اضطراب و افسردگی بیماران تحت آنژیوگرافی عروق کرونر نسرین حنیفی---نسرین بهرامی نژاد--- طبیه میرزایی خلیل آباد---فضل الله احمدی--- محمد خانی---لیلا تاران پژوهش پرستاری 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
12 پرستاران انگیزه ساز یا سرکوب گر انگیزش در مسیر یادگیری بالینی دانشجویان پرستاری نسرین حنیفی--- سرور پرویزی---سودابه جولایی آموزش پرستاری 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
13 چگونگی نقش مربی بالینی در انگیزش آموزش بالینی دانشجویان پرستاری: یک مطالعه کیفی نسرین حنیفی--- سرور پرویزی---سودابه جولایی پژوهش پرستاری 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
14 تاثیر برنامه اشناسازی بر متعیرهای همودینامیک در بیماران تحت کاتتریزاسیون قلبی نسرین حنیفی---نسرین بهرامی نژاد---سیده آمنه ایده دادگران---فضل الله احمدی--- محمد خانی---سده فاطمه حق دوست اسکویی حیات 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
15 عوامل مرتبط با عود از دیدگاه مبتلایان به سوء مصرف مواد مخدر مراجعه کننده به مرکز ترک اعتیاد شهر رفسنجان میرزایی طیبه--- راوری علی--- نسرین حنیفی---سکینه میری نشریه پرستاری ایران 1389 مقاله کامل پژوهشي اصيل
16 مقايسه تاثير آموزش خانواده- مدار و فرد- مدار بر کنترل فشارخون و سبک زندگي مددجويان بهرامي نژاد نسرين---حنيفي نسرين---موسوي نسب سيدنورالدين مجله علمي دانشگاه علوم پزشکي قزوين 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
17 مقايسه تاثير آموزش خانواده- مدار و فرد- مدار بر كاهش شاخص توده بدني و سبك زندگي بهرامي نژاد نسرين---حنيفي نسرين---موسوي نسب سيدنورالدين---علي محمدي رقيه---باقري اصل آزاده مجله علمي دانشگاه علوم پزشكي زنجان 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
18 تاثير پيش دارو بر اوضاع گردش خون بيماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر نسرين حنيفی---دکتر فضل ا... احمدی--- ربابه معمارِيان ---دکتر خانی مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی قزوين 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
19 مقايسه تا ثير روش های آرامسازی و پيش دارو بر فشار خون سيستوليک ، دياستوليک ، بطن چپ و آيورت در بيماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر نسرين حنيفی---دکتر فضل ا... احمدی- ربابه معمارِيان ---دکتر خانی مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ايران 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
20 مقايسه تاثير روش های آرامسازی بنسون و پيش دارو بر روی تعداد ضربان نبض و تعداد تنفس نسرين حنيفی---دکتر فضل ا... احمدی--- ربابه معمارِيان ---دکتر خانی حيات- مجله دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
21 بررسی تاثير روش آرامسازی بنسون بر اوضاع هموديناميک بيماران تحت آنژيوگرافی عروق کرونر نسرين حنيفی- --دکتر فضل ا... احمدی---ربابه معمارِيان---دکتر خانی مجله علمی-پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی صدوقی يزد 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
22 بررسی علل عدم گزارش نويسی صحيح پرستاری نسرين حنيفی---دکتر عيسی محمدی حيات- مجله دانشکده پرستاری و مامايي دانشگاه علوم پزشکی تهران 1383 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::