اعضا - نسرین حنیفی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین حنیفی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تاثير برنامه آشناسازی بر روی متغيرهای هموديناميک و اضطراب در بيماران تحت آنژيو گرافی عروق کرونر نسرین حنیفی و نسرین بهرامی نژاد دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1389
2 مقايسه بازديد منزل و آموزش مراقبت از خود بر کنترل عوامل خطر زايی بيماريهای قلب وعروق نسرین بهرامی نژاد و نسرین حنیفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1385
3 بررسی تاثیر طب فشاری بر میزان تخلیه معده و آسپیراسیون محتویات معده در بیماران تحت تهویه مکانیکی بستری در بخش مراقبت های ویژه محمد علی اصلانی، نسرین حنیفی، فضل الله احمدی و رمضان قلاح معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان زنجان تکمیل شده 1392
4 بررسی مقایسه‌ای شایستگی بالینی پرستاران بخش‌های مراقبت ویژه به دو روش خود ارزیابی و ارزیابی توسط سرپرستاران در مراکز آموزشی و درمانی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1392 فاطمه مهدوی صائب، مهین روحانی، نسرین حنیفی، کوروش کمالی معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان زنجان تکمیل شده 1392
5 بررسی تاثیر برنامه آشناسازی بر پیشگیری از دلیریوم و میزان رضایت مندی بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه قلبی وحیده کریمی، نسرین حنیفی، نسرین بهرامی نژاد، سقراط فقیه زاده معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان زنجان تکمیل شده 1392
6 بررسی مقایسه ای تأثیر دهانشویه آب اوزون دار با غلظت 0.05با کلرهگزیدین 0.2% در مراقبت از دهان بر روی ضایعات دهانی و پنومونی وابسته به ونتیلاتور در بیماران تحت تهویه مکانیکی. معصومه معصومی، نسرین حنیفی، محمدرضا جمشیدی، سقراط فقیه زاده معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان زنجان تکمیل شده 1393
7 بررسی تاثیر مشاوره و پیگیر ی بر تبعیت درمانی و کفایت دیالیز در بیماران تحت همودیالیزی مزمن مراجعه کننده به بخش همودیالیز بیمارستان ولیعصر(عج) شهر زنجان لیلا سلیمی، نسرین حنیفی، محمدرضا دین محمدی و کوروش کمالی معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان زنجان تکمیل شده 1395
8 بررسی تاثیر برنامه آموزشی مبتنی بر نیاز های یادگیری و پیگیری تلفنی بر مراقبت از خود و میزان بستری مجدد در بیماران نارسایی قلبی کم سواد فاطمه غیاثی، مهین روحانی، نسرین حنیفی و کوروش کمالی معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان زنجان تکمیل شده 1394
9 بررسی میزان رعایت بهداشت دست و عوامل مرتبط با آن توسط کارکنان بهداشتی شاغل در بخش های مراقبت ویژه بیمارستان های آموزشی شهر زنجان سال 1392 یگانه عدالت دوست--- نسرین بهرامی نژاد--- نسرین حنیفی---سقراط فقیه زاده معاونت پژوهشی دانشگاه زنجان زنجان تکمیل شده 1393
10 بررسی چگونگی شکل گیری انگیزش در آموزش بالینی دانشجویان پرستاری نسرین حنیفی--- سرور پرویزی----سودابه جولایی دانشگاه علوم پزشکی ایران تهران و زنجان تکمیل شده 1391
11 بررسی مقایسه تاثیر آرامسازی بنسون و پیش دارو بر متغیرهای همودینامیک در بیماران تحت آنژیوگرافی نسرین حنیفی--- فضل االه احمدی---ربابه معماریان تکمیل شده -
12 بررسی ارتباط سلامت معنوی و هوش اخلاقی با دیسترس اخلاقی پرستاران شاغل در بخش‌های ویژه بیمارستان‌های دولتی شهر زنجان در سال 1394 نسرین حنیفی، امیر رحمتی فاتح، پروین شیری قیداری، کوروش کمالی در حال اجرا -
13 بررسی تاثیر گروه همتایان برسطح عدم قطعیت در بیماری و میزان به کارگیری مهارت های از عهده برآیی در بیماران مبتلا به مولتیپل اسکلروزیس مراجعه کننده به انجمن بیماران ام اس زنجان شهلا بیگلر، نسرین حنیفی، نسرین جعفری ورجوشانی، کوروش کمالی در حال اجرا -
14 بررسی تاثیر برنامه ارتقاء ایمنی بیمار بر فرهنگ ایمنی پرستاران و شاخص های ایمنی بیمار زهرا یزدان شناس، نسرین حنیفی، معصومه نمدیان، نیما معتمد در حال اجرا -
15 بررسی زمان شروع درمان و ارتباط آن با میزان عوارض و مرگ‏و‏میر در مراجعین مبتلا به انفارکتوس میوکارد در بیمارستان‏های زنجان در سال 1395 انسیه رضایی، نسرین حنیفی، مهین روحانی در حال اجرا -
16 تاثیر سیب زمینی خام بر پیشگیری از برخی از عوارض گوارشی در بیماران تحت ونتیلاسیون بستری در بخش مراقبت های ویژه فرحناز محمد خانی ها، معصومه نمدیان، نسرین حنیفی در حال اجرا -
:: ::