اعضا - نسرین بهرامی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین بهرامی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناس ارشد آموزش پرستاری دانشگاه علوم پزشکی تبریز تبريز ايران 1373 17/89
2 دکتری بهداشت جامعه دانشگاه UPM مالزی 1391 3/88
:: ::