اعضا - نسرین بهرامی نژاد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: نسرین بهرامی نژاد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 مدیریت درد 1384
2 توانمندی سازی 1386
3 بهداشت جامعه 1386
4 عفونت بیمارستانی 1391
5 مشارکت اجتماعی در ارتقاء سلامت 1386
6 تحقیقات مشارکتی
:: ::