اعضا - میترا پیامی بوساری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار میترا پیامی بوساری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسي برخي از عوامل موثر بر فرسودگي شغلي پرستاران زن شاغل در بخشهاي عمومي بيمارستانهاي دانشگاه علوم پزشكي زنجان سال 1381 ميترا پيامي بوساري دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان تکمیل شده 1381
2 روند حل تعارضات شغلي پرستاران : رويكرد گراندد تئوري ميترا پيامي بوساري و دكتر حسين ابراهيمي دانشگاه علوم پزشكي تبريز تبريز تکمیل شده 1387
3 تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه بر اکسیژناسیون خون شریانی و علائم حیاتی بیماران تحت تهویه مکانیکی میترا پیامی بوساری، یدا.. شیروانی، دکتر سعید آقا حسن کاشانی، دکتر نورالدین موسوی نسب دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1390
4 تاثیر سرما در ترکیب با شیاف ایندمتاسین بر شدت درد بعد از خروج لوله قفسه سینه میترا پیامی بوساری ، ناهید دریایی، دکتر نورالدین موسوی نسب و دکتر اسکندر نوریزاده دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1391
5 تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در ICU بر اضطراب و استرس خانواده میترا پیامی بوساری، زهرا صادقی ، دکتر نورالدین موسوی نسب دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنچان تکمیل شده 1391
6 تبیین تجربیات دهندگان زنده پس از پیوند کبد: مطالعه کیفی میترا پیامی بوساری ، قاسم بنیانی پودنگ، دکتر فرخنده شریفی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان و شیراز در حال اجرا 1393
:: ::