اعضا - میترا پیامی بوساری


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دانشیار میترا پیامی بوساری | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دانشجويان تحت راهنمايي
# عنوان مجرى (دانشجو) محل اجرا سال پایان
1 بررسی وضعیت حریم خصوصی بیماران تحت عمل جراحی در اتاق عملهای بیمارستانهای آموزشی شهر زنجان آرزو ملک محمدی زنجان ۱۳۹۹
2 بررسی ارتباط سطح سرمی ویتامین دی و میزان مصرف نوشیدنی های حاوی کافیین در دانشجویان دانشکده پرستاری و مامایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان واحد سفیدان زنجان ۱۳۹۹
3 بررسی ارتباط شادمانی و اشتغال به بازیهای کامپیوتری و موبایل در دانش آموزان مقطع اول متوسطه احمدی میاب زنجان ۱۳۹۹
4 بررسی رابطه فرسودگی شغلی و سطح اضطراب کارکنان مراکز بهداشتی و درمانی شهر تبریز لیلا مختاری تبریز ۱۳۹۹
5 بررسی آمادگی در مقابله با بحران پرستاران بخشهای اورژانس بیمارستانهای دانشگاه علوم پزشکی زنجان بتول آهنگری زنجان ۱۳۹۸
6 بررسی وضعیت شادمانی و حمایت اجتماعی درک شده همسران جانباز نسرین شمس زنجان ۱۳۹۸
7 بررسی نسرین جهانگیری زنجان ۱۳۹۸
8 بررسی تاثیر شستشوی چشم با دم کرده چای سیاه بر پیشگیری از مشکلات چشمی در بیماران کمایی غزاله ستاری زنجان ۱۳۹۶
9 تبیین تجربیات دهتدگان زنده پس از پیوند کبد قاسم بنیانی پودنگ زنجان و شیراز 1393
10 بررسی اثر سرما در ترکیب با شیاف ایندمتاسین بر درد بعد از خروج لوله قفسه سینه ناهید دریایی تبریز 1391
11 تاثیر مشارکت خانواده در مراقبت از بیمار بستری در بخش مراقبت ویژه بر سطح استرس و اضطراب خانواده زهرا صادقی زنجان 1391
12 تاثیر فشردن قفسه سینه در زمان بازدم قبل از ساکشن داخل تراشه بر علائم حیاتی و اکسیژناسیون خون شریانی بیماران تحت تهویه مکانیکی یدالله شیروانی زنجان 1390
13 بررسی ارتباط اضطراب مرگ با کیفیت زندگی بیماران دیالیزی مهیا شفایی زنجان
:: ::