اعضا - هادی فیضی کفترودی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: هادی فیضی کفترودی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی پرستاری علوم پزشکی کرمان جیرفت ایران 1381 17.74
2 کارشناسی ارشد فیزیولوژی علوم پزشکی شیراز شیراز ایران 1386 16.66
3 دکتری فیزیولوژی علوم پزشکی تبریز تبریز ایران 1390 19.00
:: ::