اعضا - بهرام پرسه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهرام پرسه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 پردازش سیگنالهای حیاتی و شناسایی الگو 1372
2 تجهیز بیمارستان و کارشناسی امور تجهیزات پزشکی 1375
:: ::