اعضا - بهرام پرسه


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر بهرام پرسه | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 پردازش سیگنال (آنالیز صداهای قلب) 1372
2 پردازش سیگنالهای مغزی، طبقه بندی و بهینه سازی سیستمهای BCI 1385
3 شناسایی الگو 1385
:: ::