اعضا - حامد محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی بهداشت محیط دانشگاه تهران تهران ایران 1365 62/3 از 4
2 کارشناسی ارشدمهندسی بهداشت محیط دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1368 22/18 از 20
3 دکتری تخصصی سلامت در بلایا و فوریت ها دانشگاه علوم پزشکی تهران ایران ایران 1396
4 (MPH(Management of Public Health Risks in Disas WHO, )ASIAN DISASTER PC)ADPC تونس تونس 2004
:: ::