اعضا - حامد محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 ارزیابی مسیر های حمل و نقل جاده ای مواد خطرناک با رویکرد ریسک در محیط فازی - مطالعه موردی: استان زنجان خدارحیمی غلامرضا، ارقامی شیرازه، رستمی مجید، محمدی حامد فصلنامه پژوهش در علوم مهندسی و فناوری. 96 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 ارزیابی سیستم مدیریت سلامت، ایمنی و محیط‌زیست از دیدگاه مهندسی تاب‌آوری شهرک تخصصی روی زنجان در سال 1397 محمدی حامد، تیموری حسین مجله سلامت کار ایران 1399 مقاله کامل پژوهشي اصيل
3 ارزیابی وضعیت و عملکرد بهداشت محیط در زلزله استان آذربایجان شرقی فرین فاطمی- حامد محمدی-علی اردلان -کاظم ندافی مجله سلامت و محیط 1392 مقاله کامل پژوهشي اصيل
4 ارزیابی عملکرد سیستم توام فرایند سپتیک تانک ولاگون هوادهی برای تصفیهء شیرابه زباله دکتر میترا غلامی،رویا میرزائی،مهندس حامد محمدی مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان شماره74 بهار 1390 1390 مقاله کامل پژوهشي اصيل
5 حذف آرسنیک از آب آشامیدنی با استفاده از فناوری اسمز معکوس میترا غلامی-حامد محمدی-مختاری مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان شماره 68 1388 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 استفاده از فناوری اسمز معکوس جهت حذف کرم از صنایع آبکاری" چاپ درمجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان م. غلامی-ح. محمدی-م.رحیمی مجله دانشگاه علوم پزشکی کردستان 1387 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 ارزیابی فرایندترکیبی پودر کربن فعال-لجن فعال در حذف موادرنگ زای نساجی دکتر میترا غلامی-مهندس حامد محمدی-مهندس سید حامد حسینی-دکتر احمد عامری مجله دانشگاه علوم پزشکی زنجان شماره 61 زمستان 86 1386 مقاله کامل پژوهشي اصيل
8 بررسی منابع آلاینده حوزه آبریز سد مخزنی ایلام در مجله دانشگاه علوم پزشکی ایلام دوره سیزدهم شماره پائیز 84 م.عیوض پور- م.غلامی- ح.محمدی-ز.جوادی مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران 1384 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 بررسی مشکلات تصفیه آب در ایران در مجله بهداشت ایران سال 22 شماره 1-4 سال 1372 سیمین ناصری-محمود شریعت-حامد محمدی مجله بهداشت ایران سال22شماره 1-4 1372 مقاله کامل
:: ::