اعضا - حامد محمدی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: دکتر حامد محمدی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مهارت‌هاي حرفه‌اي
# عنوان مهارت‌ حرفه‌اى تاریخ آغاز فعالیت
1 طراحی تصفیه خانه آب 1364
2 طراحی تصفیه خانه فاضلاب 1364
3 طراحی خطوط انتقال آب وشبکه های توذیع آب 1364
4 ارزیابی و مدیریت ریسک، طرح واکنش در شرائط اضطراری 1377
5 مدل سازی و شبیه سازی اثرات تغییر اقلیم 1390
:: ::