اعضا - مهدی موسائی فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی موسائی فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 تقدیر مسئول محترم نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ع پ ز به مناسبت احیای فرهنگ حجاب و عفاف 95/2/23
2 تقدیر معاون آموزشی دانشکده آقای دکتر محمد رضا دین محمدی به جهت انتخاب گروه پرستاری ویژه دانشکده بعنوان گروه برتر 95/2/15
3 معرفی بعنوان پرستار نمونه توسط آقای دکتر مرندی وزیر محترم بهداشت
4 تشویق و قدردانی معاون آموزشی دانشگاه در خصوص فعالتهای چشمگیر و صادقانه 87/6/5
5 قدر دانی معاون آموزشی دانشگاه در خصوص کسب رتبه ششم ارزشیابی کیفیت تدریس در نیمسال دوم سال تحصیلی 74/73 74/11/17
6 تشویق و قدردانی معاون آموزشی دانشگاه در خصوص موفقیت تعداد قابل توجهی از دانشجویان کاردانی دانشکده در مقطع کارشناسی 85/9/2
7 گواهی فرآیند برتر دانشگاهی سال 1396 21/12/96
:: ::