اعضا - مهدی موسائی فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی موسائی فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 آدنوزین جدیدترین دارو برای درمان PSVT مهدی موسائی فرد سمینار سراسری فوریتهای پرستاری و مامایی 1373 شفاهى
2 جایگزین کردن مایعات در بیماران سوخته سمینار یکروزه پرستاری از بیماران مبتلا به سوختگی 1372 شفاهى
3 بررسی عادات رفتاری بیماران مبتلا به کانسر مری مهدی موسائی فرد سمینار سراسری سرطان از پیشگیری تا نوتوانی دانشگاه ع پ شهید بهشتی 1371 شفاهى
4 مراقبتهای پرستاری از بیمران مبتلا به هپاتیت مهدی موسائی فرد سمینار یکروزه مراقبتهای پرستاری در بیماریهای عفونی 1371 شفاهى
5 گستردگی و تنوع زیاد دروس پرستاری داخلی جراحی که مربیان ارشد این گرایش باید در مقطع کارشناسی تدریس کنند مهدی موسائی فرد سمینار سراسری بررسی مسائل آموزش بالینی پرستاری و مامایی دانشگاه ع پ اهواز 1369 شفاهى
:: ::