اعضا - مهدی موسائی فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی موسائی فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی پرستاری دانشگاه ع پ تهران تهران ایران 1363
2 کارشناسی ازشد پرستاری دانشگاه تربیت مدرس تهران ایران 26/12/1370 16/16
3 دانشجوی دکتری پرستاری دانشگاه ع پ اهواز اهواز ایران در حال تحصیل
4 کارشناسی پرستاری دانشگاه ع پ شهید بهشتی تهران ایران شهریور 1367
:: ::