اعضا - مهدی موسائی فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی موسائی فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی عاداترفتاری بیماران مبتلا به سرطان مری مهدی موسائی فرد دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس تکمیل شده 1370
2 بررسی عوامل خطر هیپرتانسیون در سالمندان ساکن خانه سالمندان زنجان و ارائه طرح مراقبتی در سال 1378 زرین دخت خسروی-مهدی موسائی فرد-رضا نگارنده دانشگاه علوم پزشکی زنجان دانشگاه علوم پزشکی زنجان تکمیل شده 1378
3 گستردگی و تنوع زیاد دروس پرستاری داخلی جراحی که مربیان کارشناس ارشد این گرایش باید در مقطع کارشناسی تدریس کنند مهدی موسائی فرد دانشگاه تربیت مدرس دانشگاه تربیت مدرس تکمیل شده 1369
:: ::