اعضا - مهدی موسائی فرد


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: مهدی موسائی فرد | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 دوره آموزشی تکنسین فوریتهای پزشکی استان - مبحث اورژانسهای اورولوژی دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشکده پزشکی 1372
2 دوره بازآموزی ccu برای کارشناسان پرستاری استان دانشگاه علوم پزشكي زنجان بیمارستان دکتر بهشتی 1372
3 دوره آموزشی تکنسین فوریتهای پزشکی استان - مبحث اورژانسهای قلب و عروق دانشگاه علوم پزشكي زنجان دانشکده پزشکی 1372
:: ::