اعضا - رمضان فلاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رمضان فلاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 ریاضی کاربردی(کارشناسی دانشگاه مازندران بابلسر ایران 1372 15.69
2 امار زیستی(کارشناسی ارشد) تربیت مدرس تهران تهران ایران 1375 16.88
3 آمار زیستی(دکترا) تربیت مدرس تهران تهران ایران 1394 17.47
:: ::