اعضا - رمضان فلاح


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رمضان فلاح | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 کار برد ررسیون چندکی 1391
2 بررسی و آنالیز مطالعات طولی 1390
3 بررسی مدل های چند سطحی 1392
4 تحللیل و آنالیز بقا 1393
5 بررسی منحنی رشد کودکان در مطالعات طولی 1391
:: ::