اعضا - علی رستمی شکروی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رستمی شکروی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 دكتراي پزشكي عمومي علوم پزشكي اصفهان اصفهان ايران 1373
2 Ph.D فارماكولوژي علوم پزشكي اصفهان اصفهان ايران 1384
:: ::