اعضا - علی رستمی شکروی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی رستمی شکروی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 مروری بر فارماکولوژی - كلاس هاي آمادگي امتحانات دستياري تخصصي باليني موسسه آموزشي اصفهان 1380
2 معرفی وب سایت پزشکی ‏NIH در اولین همایش کاربرد اینترنت در پزشکی دانشگاه علوم پزشكي اصفهان اصفهان 1381
3 تازه های آلوپسی، تازه های فشارخون، عوارض جانبی داروها، داروهای ‏OTC‏ ‏ بازآموزی داروسازان دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1384
4 دارو درمانی در بیماری سل بازآموزی داروسازان دانشگاه علوم پزشكي قزوين قزوين 1385
5 دارو درمانی درد و اختلالات روماتوئیدی بازآموزی داروسازان دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1385
6 نوآوری و تازه ها در دارودرمانی بازآموزی داروسازان دانشگاه علوم پزشكي زنجان زنجان 1385
7 دارو درمانی در بیماری سل و فشار خون بازآموزي پزشكان مرکز توسعه آموزش پزشکی زنجان زنجان 1385
:: ::