اعضا - رقیه خرقانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رقیه خرقانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 شیوع و عوامل مستعد کننده اختلال استرس پس از تروما (PTSD) پس از زایمان مریم ویژه- رقیه خرقانی- افسانه ویسی دومین کنگره بین المللی بارداری ایمن 2012 شفاهى
2 Psychiatric Factors of Preeclampsia Roghieh Kharaghani 3th National and first International congress of safe pregnancy 2010 پوسترى
3 Restrictions on smoking at home and urinary cotinine levels: First report Baheiraei A., Mohsenifar A., Sharifi Milani H., Kharaghani R. 12th World Congress on Public Health 2009 شفاهى
4 Secondhand smoke exposure among infants in Tehran Baheiraei A., Kharaghani R. Mohsenifar A., Kazemnejad A. Sharifi Milani H., Alikhani S. The First Asia-Pacific Conference on Health Promotion and Education 2009 شفاهى
5 Smoke free environment for children Baheiraei A., Kharaghani R. 11th International Congress of Gynecology & Obstetrics 2008 پوسترى
6 Restrictions on smoking at home and urinary cotinine levels: First report Baheiraei A., Mohsenifar A., Sharifi Milani H., Kharaghani R., Mehran A., Alikhani S., Mota A. The First Regional (EMRO) Congress on Tobacco and Health 2008 پوسترى
7 Preliminary study on non-invasive oxidative stress biomarkers in infant passive smokers Mohsenifar A., Baheiraei A., Kharaghani R., Sharifi Milani H., Mehran A., Alikhani S., Mota A., Davoodian N., and Hashemifard N. The First Regional (EMRO) Congress on Tobacco and Health 2008 شفاهى
8 کاهش مواجهه شیرخواران با دود دست دوم سیگار: کارآزمایی بالینی تصادفی دکتر اعظم بحیرایی- رقیه خرقانی- دکتر افشین محسنی فر- دکتر انوشیروان کاظم نژاد- علی مطاع - دکتر هومن شریفی میلانی- دکتر سیامک عالیخانی کنگره ملی سلامت خانواده 1388 شفاهى
:: ::