اعضا - رقیه خرقانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رقیه خرقانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کارشناسی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران ایران 1381
2 کارشناسی ارشد دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1388
3 دکترا دانشگاه علوم پزشکی شاهرود شاهرود ایران 1393
:: ::