اعضا - رقیه خرقانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: رقیه خرقانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 پره اکلامپسی 1387
2 افسردگی 1387
3 مبارزه با دخانیات 1387
4 مبارزه با اعتیاد 1387
5 دیسمنوره 1391
6 بومی سازی 1391
7 نظام پایش و مراقبت 1391
8 خطرات بارداری 1391
9 بهداشت باروری 1389
:: ::