دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زنجان

Zanjan University of Medical Sciences

اعضا - سایه سادات موسوی صاحب الزمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سایه سادات موسوی صاحب الزمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 کارآموزی مراقبت پره ناتال
2 کارآموزی بهداشت مادر و کودک
3 کارآموزی بارداری و زایمان
4 کارآموزی نوزادان
5 کارآموزی داخلی-جراحی
6 کارآموزی اصول و فنون پرستاری و مامائی
7 کارآموزی زنان
8 تئوری اخلاق و مقررات مامائی
9 تئوری حقوق و پزشکی قانونی در مامائی
10 تئوری پرستاری و بهداشت مادرو کودک 1 و 2
:: ::