اعضا - منصوره سپهری نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
اطلاعات فردی
پست الکترونیک m.sepehrinea@zums.ac.ir
نشانى پایگاه اینترنتى http://www.zums.ac.ir
نشانی توئیتر
نشانی لینکدین https://www.linkedin.com/in/mansoureh-sepehri-nia-77a4464b/
نشانی گوگل پلاس
نشانی تلگرام
نشانی ریسرچ گیت https://www.researchgate.net/profile/Mansoureh-Sepehrinia
نشانی گوگل اسکالر ‪Mansoureh Sepehri Nia‬ - ‪Google Scholar‬ http://scholar.google.com › citations
نشانی پروفایل اسکوپوس
نشانی ارکید http://orcid.org/0000-0002-1915-5163
ارجاعات
اچ ایندکس
نام کامل خانم منصوره سپهری نیا
آخرین رشته تحصیلى مديريت پرستاری کودکان
محل اخذ آخرین مدرک دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران
اطلاعات شغلی
محل خدمت
درجه علمی کارشناسی ارشد
اطلاعات تماس
تلفن محل کار +98(0)2433148318
دورنگار 98 2433148319
نشانی Dr Sobouti (Gavazang) Blvd.Central Campus of Zanjan University of Medical Science. School of Nursing and Midwifery.
کدپستی 4513956113
صندوق پستی
شهر zanjan
کشور Iran
:: ::