اعضا - منصوره سپهری نیا


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: خانم منصوره سپهری نیا | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی مقایسه ای ادراک پرستاران و مادران از ارتباط پرستاران با مادران کودکان بستری در بیمارستان های منتخب آموزشی کودکان شهر تهران منصوره سپهری نیا دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی تهران تکمیل شده 1390
2 بررسي نحوه رعایت اصول اخلاق در اخذ رضايت نامه عمل جراحي از دیدگاه بیماران مراجعه کننده به مراکز جراحی وابسته به دانشگاه علوم پزشکي زنجان محبوبه شالی-سودابه جولایی-عاطفه واعظی-منصوره سپهری نیا دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان تکمیل شده 1394
3 تبیین ادراک مادران دارای کودک مبتلا به سرطان از ارتباط با پرستاران (تحلیل محتوا) منصوره سپهری نیا-مریم رسولی-ندا ثنایی دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
:: ::