اعضا - ابوالفضل قریشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ابوالفضل قریشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 پژوهشگر نمونه علوم باليني سال 87، دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1387
2 سخنران برتر در چهارمين كنگره سراسري اعتياد-زاهدان 1385
:: ::