اعضا - ابوالفضل قریشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ابوالفضل قریشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
توصيف مختصر

Anxiety Disorder AmongA dolescents with Asthma in Zanjan

نام و نام خانوادگي:  سيد ابوالفضل قريشي
 
مرتبه علمي:  دانشيار  روانپزشكي ، دانشگاه علوم پزشكي زنجان
 
فارغ التحصيل سال 1383  ،تاريخ آخرين ارتقاء:1388   ، پايه فعلي: 18 تلفن:  09123199519  
 
پست الكترونيك     sabgho@zums.ac.ir :

سوابق فعاليتهاي علمي:
 
9 در اسکوپوس و8 در تامسون رویترز : H - index 
18 : G - Index

 
- داراي 41 مقاله چاپ شده و درحال چاپ ژورنالهاي معتبر علمي( 14 فارسي و  27  انگليسي).
 
 
 دسته بندی مقالات در حیطه های روانپزشکی:
                                             
                                                     اجتماعی           7      مورد
                                                     علوم پایه           3
                                                     مداخله ای         2
                                                     بالینی             28
                                                     آموزش محور      2
 

 
-سرپرستي بيش از 40 پايان نامه سطوح دكتري، دكتراي تخصصي و فوق ليسانس.
 
 دسته بندی پایان نامه ها در حیطه های روانپزشکی:
                                             
                                                     اجتماعی          10      مورد
                                                     بهداشت روان    10
                                                     مداخله ای          7
                                                     بالینی               11
                                                     آموزش محور       2
 
-شركت در كنگره هاي علمي به عنوان سخنران  و ارائه پوستر: 16 مورد
 
-دبير علمي كنگره سراسري خودكشي و رفتارههاي پرخطر : سال 90 زنجان
 
-پژوهشگر نمونه دانشگاه علوم پزشكي زنجان : سال 87
 
-سخنران برتر چهارمين كنگره سراسري اعتياد: زاهدان
 
-ايجاد و اجراي كارگاههاي آموزشي و بازآموزي : بيش از 15 مورد
 
-شركت در برنامه هاي متعدد آموزشي واجتمائي به فراخور نياز در جامعه
 
 
سوابق فعاليتهاي اجرائي:
 
1-معاونت آموزشي بيمارستان شهيد دكتر بهشتي زنجان
 
2-مسئول آموزش دستياري روانپزشكي گروه روانپزشكي زنجان
 
3-مسئول كميته سئوالات دستياري روانپزشكي دانشگاه علوم پزشكي زنجان
 
4-عضو شوراي آموزشي و پژوهشي دانشكده پزشكي زنجان
 
5- عضو نيمه وقت مركز تحقيقات بيماريهاي متابوليك
 
6- عضو شورای مرکزی مرکز تحقیقات عوامل اجتماعی موثر بر سلامت
 
7- عضو هیئت بورد روانپزشکی کشوری
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عناوین مقالات تا کنون چاپ شده:
- ارزیابی علائم وسواس و اجبار در بیماران مبتلا به اسکیزو فرنیا،کرمان 1382
-گزارش یک مورد سندرم نرولپتیک بدخیم ناشی از مصرف ریسپریدون در افراد با ریسک پذیری پائین
- بررسی کیفیت خواب در دانشجویان پزشکی زنجان
- مرور سیستماتیک بررسی های انجام شده در زمینه خودکشی واقدام به خودکشی  در ایران   
- فعاليتهاي حركتي بيماران رواني
- بررسي عملكرد تيروئيد در بيماران مبتلا به اختلال افسردگي اساسي و اختلال پانيك در شهر زنجان،سال85
- فعاليتهاي بررسي اثر تقويت داروئي با اولانزاپين در اختلال وسواس جبري مقاوم به درمان
- ارزيابي نگرش دانشجويان رشته پزشكي نسبت به روانپزشكي
- ارزيابي مسائل روانشناختي در نوجوانان 15تا18 ساله مبتلا به سندروم تخمدان پلي كيستيك
- شيوع اختلال وسواسي - اجباري و ارتباط آن با علايم اضطرابي در دانشجويان دانشگاههاي( شهر زنجان ( 1388
- کیفیت زندگی بیماران در مرکز نگه داري بیماران روانی مزمن
- بررسی میزان همخوانی نتایج اندازه گیری خستگی ذهنی با مقیاس Visual Analog Scale(VAS) و دستگاه Fusion Flicker
- بررسی ارتباط اختلالات روانشناختی و عوامل اجتماعی- اقتصادی با بزهکاری نوجوانان
- مقایسه سیستم های مغزی/رفتاری،عدم تحمل بلاتکلیفی و اجتناب شناختی در بین افراد مبتلا به اختلال اضطراب فراگیر و افراد سالم
- رضایت جنسی زنان متأهل شهر زنجان و برخی متغیرهای مرتبط با آن
 A somatic type delusional disorder secondary to peripheral neuropathy: a case report-
- Petal and Stigma of Crocus sativus L. in the Treatment of Depression:A Pilot Double - blind Randomized Trial
- Crocus sativus L. (saffron) in the treatment ofpremenstrual syndrome: a double-blind,randomised and placebo-controlled trial
- A placebo controlled study of the propentofylline added torisperidone in chronic schizophrenia
- Efficacy of selegiline add on therapy to risperidone in thetreatment of the negative symptoms of schizophrenia: adouble-blind randomized placebo-controlled study
- A randomized, double blind and placebo controlled trial of modafinil in children andadolescents with attention deficit and hyperactivity disorder
 - Added ondansetron for stable schizophrenia: A double blind, placebo controlled trial
 - A 12-week,double-blind, placebo-controlled trial of donepezil adjunctive treatmentto risperidone in chronic and stable schizophrenia
 - Effect of ritanserin, a 5HT2A/2C antagonist,on negative symptoms of schizophrenia: A double-blind randomized placebo-controlled study
 - Clinical trial of adjunctive celecoxib treatment in patients with major depression .A double-blind and placebo-controlled trial
 - Phisical activities in patients with psychological disorders
 - The effect of mirtazapine add on therapy to risperidone in the treatment of schizophrenia: a double-blind randomized placebo-controlled trial.
 - Paroxismal dyskinesia fallowed by botulinium injection in a case with Neuroacanthocytosis
 - Chronic Ischemic Heart Disease Affects Health Related Quality of Life 
 - Reviewing the Dissociative Symptoms in Patients with Schizophrenia and their Association With Positive and Negative Symptoms
- Substance abuse among students of Zanjan universities, a knot of today's society
- Prevalence and attributes of criminality in patients with schizophrenia
- Inpatient Suicide Attempt by Broken Cell Phone Screen
 
- A Survey on the Relationship between Generalized Anxiety Disorder and Reading
Comprehension Performance
 
- The High Prevalence of Depression among Adolescents with Asthma in Iran
 
- Metabolic Syndrome, 10year – Coronary Heart Disease and 8year-Diabetes Mellitus Prediction in the Patients with Schizophrenia
 
- Inpatient Suicide Attempt by Broken Cell Phone Screen- Case study
- Impact of education on knowledge and attitude of medical students about
the abuse of prescription drugs in Iran
- Comparison of Two Instrumental Assessment of Mental Fatigue
-  Bupropion as a Treatment for Sexual Dysfunction among Chronic Kidney Disease Patients
- Anxiety Disorder Among Adolescents with Asthma in Zanjan
- The Role of Minocycline in Neuro-Cognitive Symptoms in the Episodes of Primary Psychosis: A Clinical Trial
 
 

:: ::