اعضا - ابوالفضل قریشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ابوالفضل قریشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 بررسی تاثیر درمانی بیوفیدبک در کمک به درمان موارد حاد و پیشگیری از حملات میگرن در بیماران مبتلا 1395 پوسترى
2 ارزیابی نگرش زنان متاهل به عملکرد جنسی در شهر زنجان دكتر سيد ابوالفضل قريشي 1395 شفاهى
3 تاثیر آرامیدگی عضلانی تدریجی در شب قبل از عمل بر روی میزان اضطراب بیماران کاندید جراحی شکمی الکتیو دكتر سيد ابوالفضل قريشي 1395 پوسترى
4 ارزیابی تاثیر درمان بازخورد عصبی در اختلال اضطرابی،یک مطالعه دوسوکور تصادفی دكتر سيد ابوالفضل قريشي 1395 پوسترى
5 خودكشي و سوء مصرف مواد دكتر سيد ابوالفضل قريشي همايش انجمن روانپزشكان ايران 1390 شفاهى
6 نگاهي به خودكشي در ايران دكتر سيد ابوالفضل قريشي 1390 شفاهى
7 ارزيابي نگرش دانشجويان پزشكي به روانپزشكي دكتر سيد ابوالفضل قريشي هشتمين همايش انجمن روانپزشكان ايران 1387 پوسترى
8 بررسي اثر تقويت داروئي با اولانزاپين در اختلال وسواس جبري مقاوم به درمان در سال 1386 دكتر مينا شعباني - دكتر سيد ابوالفضل قريشي هشتمين همايش انجمن روانپزشكان ايران 1387 پوسترى
9 ميزان تاثير پذيري مشاوره در خانواده افراد وابسته به مواد دكتر سيد ابوالفضل قريشي چهارمين كنگره سراسري اعتياد 1387 شفاهى
10 ارزيابي سوء مصرف و وابستگي به مواد در بين جوانان 18-38 سال درشهر زنجان دكتر سيد ابوالفضل قريشي چهارمين كنگره سراسري اعتياد 1387 پوسترى
11 ارزيابي خودكشي و اقدام به خودكشي 3477 مورد در ايران ،يك متاآناليز دكتر سيد ابوالفضل قريشي- دكترنورالدين موسوی نسب ششمين همايش انجمن روانپزشكان ايران 1385 شفاهى
12 بررسي ميزان تاثير مشاوره در خانواده افراد وابسته به مواد افيوني و توانمند سازي آنان براي مواجهه با بحرانهاي خانواده دكتر سيد ابوالفضل قريشي ششمين همايش انجمن روانپزشكان ايران 1385 پوسترى
13 ارزيابي علائم وسواس و اجبار در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا دكتر سيد ابوالفضل قريشي همايش انجمن روانپزشكان ايران 1385 پوسترى
14 بررسي علامت تجزيه در بيماران مبتلا به اسكيزوفرنيا و ارتباط آن با علائم مثبت و منفي دكتر سيد ابوالفضل قريشي همايش انجمن روانپزشكان ايران 1385 پوسترى
15 Pain Description and Management دكتر سيد ابوالفضل قريشي شفاهى
16 مقدمه اي بر درمانهاي بازخوردي عصبي شفاهى
:: ::