اعضا - ابوالفضل قریشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ابوالفضل قریشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 ارزیابی وضعیت رواانی در نوجوانان مبتلا به سندرم تخمدان پلی کیستیک دکتر سید ابوالفضل قریشی مرکز تحقیقات متابولیک زنجان زنجان تکمیل شده 1386
2 ارزیابی سندرم متابولیک در بیماران مبتلا به اسکیزوفرنیا دکتر سید ابوالفضل قریشی مرکز تحقیقات متابولیک زنجان زنجان تکمیل شده 1394
:: ::