اعضا - ابوالفضل قریشی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: ابوالفضل قریشی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 کارگاه مهارتهای زندگی ویژه دانشجویان دانشکده داروسازی
2 کارگاه مهارتهای زندگی ویژه پرسنل درمانی مرکز بهداشت
3 کارگاههای بهداشت روان ویژه پرسنل درمانی مرکز بهداشت
4 ايجاد برنامه آموزشي سلامت بهداشت رواني در خانواده جانبازان بنياد جانبازان 1386
5 ايجاد دوره آموزشي آسيب شناسي و پيشگيري از مشكلات دانش آموزان آموزش و پرورش 1386
6 ايجاد دوره سلامت جنسي بنياد جانبازان 1387
7 ايجاد دوره اصول برخورد و اداره افراد ناهنجار آموزش مديران(تامين اجتمائي) 1387
8 ايجاد دوره طب ورزشي دانشکده پزشكي 1387
9 ايجاد برنامه نگاهي به خودكشي و اقدام به آن در ايران وزارت بهداشت تهران 1386
10 ايجاد برنامه قانون و روانپزشكي در حوزه اطفال و نوجوانان مركز PHC زنجان 1386
:: ::