اعضا - عاطفه واعظی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: عاطفه واعظی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی همبستگی ارتباط و همکاری میان پرستاران و پزشکان از دیدگاه پرستاران در بیمارستان های شهر تهران در سال 1390 عاطفه واعظی اعظم دبیریان دانشگاه شهید بهشتی تهران تکمیل شده -
2 باورهای بیماران قلبی در رابطه با بیماری و درمان تکمیل شده -
3 بررسی نحوه ی رعایت اصول اخلاقی در اخذ رضایت آگاهانه از بیمار قبل از عمل جراحی شالیٰ واعظی سپهری نیا دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان در حال اجرا -
:: ::