اعضا - علی ایمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی ایمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 پرستاری قلب و عروق، نکات اساسی و روشهای خود مراقبتی و درمان از بیماران قلبی فاطمه مرادی، علی ایمانی، نصیر امانت بشری 1389 اول ترجمه
2 پرستاری اعصاب برونر و سودارث فاطمه مرادی، معصومه نیشابوری، علی ایمانی حکیم هیدجی 1389 ترجمه
:: ::