اعضا - علی ایمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی ایمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات چاپ شده
# عنوان نگارندگان عنوان مجله سال انتشار نوع انتشار نوع مقاله
1 بررسی تأثیر سرد کردن مایع همودیالیز بر کفایت دیالیز: یک کارآزمایی بالینی علي ايماني - وحيده کريمي - محمدرضا دينمحمدي - فاطمه مرادي مجله پزشکي اروميه 1398 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
2 بررسی سطح سلامت روان و ارتباط آن با برخی متغیرهای زمینهای پرستاران شاغل در بیمارستانهای آموزشی شهر زنجان مهناز کشاورز افشار - دکتر کوروش امینی- علی ایمانی مجله علوم پسشکی زانکو/ دانشگاه علوم پسشکی کردستان 1397 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
3 تاثير سرد کردن مايع همودياليز در کيفيت خواب بيماران همودياليزي دکتر محسن سليماني - دکتر محمد رضا عسگري - علي ايماني - دکتر محمد رضا تمدن مجله ي علمي، پژوهشي دانشگاه علوم پزشکي زنجان 1396 چکیده مقاله
4 بررسی تأثیر همودیالیز با مایع دیالیز سرد بر کاهش میزان خارش اورمیک در بیماران همودیالیزی/ DOI: 10.22100/jkh.v12i4.1802 علی ایمانی-محسن سلیمانی-محمدرضا عسگری-فاطمه مرادی- اکبر پوررحیمی-محمدرضا تمدن مجله دانش و تندرستی 1396 چکیده مقاله
5 مقایسه تأثیر ساکاروز خوراکی 30،20 و 50 درصد در تخفیف پاسخهاي رفتاري درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت B در نوزادان علی ایمانی- فاطمه مرادی مجله دانشکده پرستاري و مامایی دانشگاه علوم پزشکی ارومیه 1394 مقاله کامل پژوهشي اصيل
6 ارزيابي ميزان مرگ و مير بيماران در بخش هاي مراقبت هاي ويژه با استفاده از معيار آپاچي محسن سلیمانی- محمدرضا رجبی- علی ایمانی- سمیرا باقری- حسنعلی جعفرپور- فاطمه تنگستانی کومش- علوم پزشکی سمنان 1393 مقاله کامل پژوهشي اصيل
7 بررسی تاثیر ساکاروز 20% بر درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم علی ایمانی- فاطمه مرادی- سیف الله کیقبادی مجله مراقبتهای پیشگیرانه در پرستاری و مامایی 1393 چکیده مقاله پژوهشي اصيل
8 بررسی تاثیر ساکاروز 30% بر درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم فاطمه مرادی- علی ایمانی- سیف الله کیقبادی- حسین نظری- راهب قربانی- طاهره کیقبادی مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
9 بررسي اثرات مصرف غلظت هاي مختلف ساكاروز خوراكي بر درد ناشي از واكسيناسيون در نوزادان فاطمه مرادی- علی ایمانی- سیف الله کیقبادی- حسین نظری- راهب قربانی- طاهره کیقبادی کومش- علوم پزشکی سمنان 1391 مقاله کامل پژوهشي اصيل
:: ::