اعضا - علی ایمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی ایمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات در دست چاپ
# عنوان نگارندگان عنوان مجله نوع انتشار
1 تاثیر سرد کردن مایع همودیالیز در کیفیت خواب بیمارانت همودیالیزی علی ایمانی، محسن سلیمانی، محمد رضا عسگری، محمد رضا تمدن مجله علمی پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی زنجان مقاله کامل
:: ::