اعضا - علی ایمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی ایمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تاثیر دوزهای مختلف 20، 30 و 50 درصد ساکاروز بر درد ناشی از تزریق واکسن هپاتیت B در نوزادان ترم علی ایمانی، فاطمه مرادی، سیف الله کیقبادی دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیمارستان های دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1390
2 بررسی تاثیر سرد کردن مایع همودیالیز بر کیفیت خواب، خارش و کفایت همودیالیز در بیماران همودیالیزی شهر سمنان محسن سلیمانی، علی ایمانی، محمد رضا عسگری، محمد رضا تمدن دانشگاه علوم پزشکی سمنان بیمارستان فاطمیه دانشگاه علوم پزشکی سمنان تکمیل شده 1391
3 تاثیر مایع دیالیز سرد بر کیفیت زندگی مبتنی بر سلامت و آنمی بیماران تحت همودیالیز مراجعه کننده به مرکز دیالیز بیمارستان آموزشی و درمانی حضرت ولیعصر(عج) زنجان علی ایمانی، فاطمه مرادی، دکتر محمد رضا دین محمدی دانشگاه علوم پزشکی زنجان بیمارستان ولیعصر دانشگاه علوم پزشکی زنجان در حال اجرا 1395
:: ::