اعضا - علی ایمانی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: علی ایمانی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
علايق تحقيقاتي
# عنوان علاقمندى تاریخ آغاز فعالیت
1 در زمینه مراقبتهای پرستاری برای بیماران مخصوصا بیماران در بخش مراقبت های ویژه
2 تحلیل مفهوم راجرز
3 آموزش پرستاری در زمینه های مختلف برای بیماران، دانشجویان و پرستاران
4 جلوگیری ازعوارض بیمارستانی در بیماران
5 پژوهش در آموزش بالینی و تئوری
6 تحقیق در زمینه علوم تغذیه بیماران خصوصا بیماران بخش مراقبتهای ویژه
:: ::