اعضا - معصومه حسنلو


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: معصومه حسنلو | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 مقایسه آکاهی عملکرد و نگرش دانشجویان و تکنولوژیست های جراحی از روش های کنترل عفونت و اصول تکنیک استریل تکمیل شده -
:: ::