اعضا - سید میثم ابراهیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید میثم ابراهیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كتاب‌هاي منتشر شده
# عنوان نگارندگان/مترجمان ناشر سال چاپ دفعات چاپ نوع اثر
1 دیابت شیرین حمیدرضا حریریان---سید میثم ابراهیمی انتشارات اندیشه آور 1388 تالیف
2 راهنمای بالینی پرستاری(جلد اول) گروه نویسندگان وزارت بهداشت نشر پونه 1387 تالیف
3 راهنمای بالینی پرستاری(جلد دوم) گروه نویسندگان وزارت بهداشت نشر پونه 1387 تالیف
4 راهنمای بالینی پرستاری(جلد سوم) گروه نویسندگان وزارت بهداشت نشر پونه 1387 تالیف
5 راهنمای بالینی پرستاری کودکان گروه نویسندگان وزارت بهداشت نشر پونه 1387 تالیف
:: ::