اعضا - سید میثم ابراهیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید میثم ابراهیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 Effect of vit E on the ischemic preconditioning of kidney in rats ناهید ابوطالب---سیمین آریا منش---سید میثم ابراهیمی---مریم نوبخت International Basic & Cilinical Pharmacology & Toxicology Conference-DENMARK 2010 پوسترى
2 نقش برجسته ولایت فقیه در فرماندهی جنگ نرم سید سعید صفوی---محمد رضا خداقلی---سید میثم ابراهیمی---خلیل اخبار سومین جشنواره پژوهش های قرآنی دانشگاه پیام نور استان زنجان 1390 پوسترى
3 زالو درمانی(Leech Therapy) یکی از شگف انگیزترین شیوه های طب مکمل و جایگزین: تحلیلی بر یافته ها نیلوفر بهرامی---مریم ترکی---فاطمه خانمحمدی---سید میثم ابراهیمی سمینار سراسری دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در عرصه -اصفهان 1390 پوسترى
4 مروری سیستماتیک بر تاثیر حجامت(Cupping Therapy) در درمان بیماریها و رفع عوارض آنها سعید نوروزی---فرشته بابائی---منیره پاشایی---آزاده محمودی---سید میثم ابراهیمی سمینار سراسری دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در عرصه -اصفهان 1390 پوسترى
5 رویکردی بر راهکار های رهایی از سوء ظن و بدبینی بیماران نسبت به پرسنل درمان سعید نوروزی ---سید میثم ابراهیمی سمینار سراسری دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در عرصه -اصفهان 1390 پوسترى
6 ررسی تاثیر زیتون و فرآورده های آن بر روی بیماریها: تحلیلی نظام مند جلال جوادی---لیلا کاظمی---مرضیه شیخ محمدی---زینب بهرامی---سید میثم ابراهیمی سمینار سراسری دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در عرصه -اصفهان 1390 پوسترى
7 بررسی تاثیر طب سوزنی بر بهبودی و درمان بیماریها: تحلیلی سیستماتیک بهمن احمدی---سیده سحر خلیلی---سمیه هادیلو---آزیتا اکبری نیا---سید میثم ابراهیمی سمینار سراسری دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در عرصه -اصفهان 1390 پوسترى
8 بررسی تاثیر چای سبز بر درمان بیماریها الناز بابا حاجی---نرگس محمدبیگی---سید میثم ابراهیمی سمینار سراسری دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در عرصه -اصفهان 1390 پوسترى
9 بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی سالمندان ک تحلیلی سیستماتیک رقیه بختیاری---علی جعفری---سهیلا حسینی---سیما نظری---سید میثم ابراهیمی سمینار سراسری دانشجویی مراقبت های پرستاری و مامایی در عرصه -اصفهان 1390 پوسترى
10 تاثیرات اموزش اخلاق در تصمیم گیریهای اخلاقی در پرسنل بهداشت و درمان سعید نوروزی ---سید میثم ابراهیمی دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1390 پوسترى
11 ررسی تاثیر هیدروتراپی بر بهبود ابعاد جسمی و روانی بیماران سید میثم ابراهیمی---محمد مرادی اکبری---زیبا بختیاری---لیلا محرمخانی---فرنوش حاجی حسینی چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی دانشگاه آزاد تبریز 1390 پوسترى
12 The role of education in the community based health awareness سید میثم ابراهیمی چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی دانشگاه آزاد تبریز 1390 پوسترى
13 موسیقی درمانی طبی نوین در دردهای روانی: یک مطالعه تحلیلی سعید نوروزی---سید میثم ابراهیمی چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی دانشگاه آزاد تبریز 1390 پوسترى
14 Health threatening factors for students and nurses working in hospitals سید میثم ابراهیمی چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی دانشگاه آزاد تبریز 1390 پوسترى
15 آسم ورزشی در ورزشکاران حرفه ای سعید نوروزی---سید میثم ابراهیمی چهاردهمین کنگره بین المللی پزشکی دانشگاه آزاد تبریز 1390 پوسترى
16 کاربرد آموزش الکترونیکی: رویکردی نوین بر عناصر و مولفه ها سعید نوروزی---مسعود نوروزی---سید میثم ابراهیمی---علیرضا نیکبخت نصرآبادی دوازدهمین همایش کشوری آموزش پزشکی 1390 پوسترى
17 بررسی تاثیر آرامسازی پیشرونده عضلانی (Relaxation) بر بهبود بیماریها: یک تحلیل سیستماتیک مرضیه مرادی---سید میثم ابراهیمی دوازدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی(کشوری-بین المللی) 1390 پوسترى
18 تاثیر محیط های شغلی بر سلامتی افراد شاغل علی جعفری---سید میثم ابراهیمی دوازدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی(کشوری-بین المللی) 1390 پوسترى
19 مروری بر خصوصیات فارماکولوژی انار: یک تحلیل سیستماتیک جلال جوادی---سید میثم ابراهیمی دوازدهمین کنگره سالیانه دانشجویان علوم پزشکی(کشوری-بین المللی) 1390 پوسترى
20 اصوا سبک زندگی سالم در اسلام سید میثم ابراهیمی---حسین مدنی---نرگس محمدبیگی---الناز باباحاجی سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع) مشهد 1390 پوسترى
21 بررسی تاثیر طب فشاری بر میزان تهوع و استفراغ ناشی از شیمی درمانی علیرضا نیکبخت نصر آبادی---سید میثم ابراهیمی---جلال جوادی---محمد مرادی اکبری سومین کنگره بین المللی مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان -مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 1389 پوسترى
22 تاثیر درمانی دعا بر بهبود ابعاد جسمی و روانی بیماران مبتلا به سرطان : یک تحلیل سیستماتیک زهره پارسا یکتا---سید میثم ابراهیمی---محمد مرادی اکبری---جلال جوادی سومین کنگره بین المللی مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان -مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 1389 پوسترى
23 بررسی عوامل مرثر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان :تحلیلی سیستماتیک وحیده عزیزخانی---سید میثم ابراهیمی---سمیه برجی---مرجان سلیمانی راد ششمین کنگره بین المللی سرطان پستان-مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 1389 پوسترى
24 بررسی تاثیر میده و سبزیحات در درمان سرطان: رویکردی نوین سید میثم ابراهیمی---فاطمه مقدم---اعظم کرمی نیا---زهره پارسا یکتا ششمین کنگره بین المللی سرطان پستان-مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 1389 پوسترى
25 بررسی عوامل خطر زای ابتلا به سرطان سینه سید میثم ابراهیمی---علی جعفری---سعید نوروزی ششمین کنگره بین المللی سرطان پستان-مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 1389 پوسترى
26 بررسی تاثیر رژیم غذایی در پشکیری و درمان سرطان پستان :تحلیلی نظام مند سید میثم ابراهیمی---سعید نوروزی---علی جعفری ششمین کنگره بین المللی سرطان پستان-مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 1389 پوسترى
27 نگاهی بر آموزه های اسلامی در باب تغذیه سالم و صحت علمی این آموزه ها سید میثم ابراهیمی---اعظم کرمی نیا---فاطمه مقدم---حسین مدنی---خلیل اخبار همانش سراسری قرآن پژوهی و طب علوم پزشکی زنجان 1389 پوسترى
28 راهکارهای بازگشت کارآمد پرستاران به محیط کار پس از خطا در مراقبتهای بالینی سید میثم ابراهیمی---سعید نوروزی---مسعود نوروزی---علیرضا نیکبخت نصر آبادی اولین کنگره اخلاق پرستاری -تهران 1389 پوسترى
29 رویکردی برمنشور حقوقی پرستاران سید میثم ابراهیمی---علی جعفری---بهزاد همدانی---علیرضا نیکبخت نصر آبادی اولین کنگره اخلاق پرستاری-تهران 1389 پوسترى
30 بررسی ارتباط بین هورمون های جنسی و سرطان پستان: تحلیلی سیستماتیک اعظم کرمی نیا---سید میثم ابراهیمی---فاطمه مقدم---زهره پارسا یکتا ششمین کنگره بین المللی سرطان پستان-مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 1389 پوسترى
31 خصوصیات اخلاقی پرستار با تکیه بر منابع اسلامی و آموزه های دینی فاطمه شجاعی---ایران قاسمی---نسرین معصومی---سید میثم ابراهیمی---حسین مدنی اولین کنگره اخلاق پرستاری - تهران 1389 پوسترى
32 نگرشی اخلاقی بر حرفه پرستاری از منظر فرهنگ اسلامی و آموزه های دینی حسین مدنی---علی جعفری---بهزاد همدانی--- سید میثم ابراهیمی---خلیل اخبار همایش سراسری قرآن پِژوهی و طب علوم پزشکی زنجان 1389 پوسترى
33 آیا آروماتراپی بر کاهش اضطراب و افسرگی در بیماران مبتلا به سرطان سینه موثر است؟ فاطمه شجاعی---سید میثم ابراهیمی---نسرین معصومی---ابوالحسن رفیعی ششمین گنگره بین المللی سرطان پستان -مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 1389 پوسترى
34 تاثیر هومیوپاتی در بیماران سرطانی : تحلیلی سیستماتیک سمیه برجی---وحیده عزیزخانی---سید میثم ابراهیمی---علیرضا نیکبخت نصر آبادی سومین کنگره بین المللی مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان -مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 1389 پوسترى
35 نگاهی بر سقط جنین از منظر ادیان و فرقه های مختلف سید میثم ابراهیمی---الناز بابا حاجی---حسین مدنی---نرگس محمدبیگی سومین همایش علمی پژوهشی طب الرضا(ع) مشهد 1389 پوسترى
36 آیا طب فشاری بر وضعیت دیسمنوره اولیه زنان تاثیرداشته است؟ یک تحلیل سیستماتیک سیدمیثم ابراهیمی---علیرضا نیکبخت نصرآبادی---وحیده عزیزخانی---سمیه برجی---فاطمه شجاعی دومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین-هفتادمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان 1389 پوسترى
37 بررسی تاثیر کپسول های زنجبیل بر شدت تهوع و استفراغ فاز حاد و تاخیری بیماران مبتلابه سرطان پستان شیمی درمانی : یک کارآزمایی بالینی تصادفی دو سور کور سید میثم ابراهیمی---زهره پارسا یکتا---سید مصطفی حسینی---علیرضا نیکبخت نصر آبادی---صنمبر صدیقی---محمد حسین صالحی سورمقی سومین کنگره بین المللی مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان -مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 1389 پوسترى
38 تاثیر درمانی دعا بر بهبود ابعاد جسمی و روانی بیماران: تحلیلی نظامند سید میثم ابراهیمی---علیرضا نیکبخت نصرآبادی---فاطمه مقدم---اعظم کرمی نیا--- فاطمه شجاعی دومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین- هفتادمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی افهان 1389 پوسترى
39 تاثیر عصاره عسل طبیعی بر ترمیم زخم پای دیابتی سید میثم ابراهیمی--- علیرضا نیکبخت نصرآبادی--- سمیه برجی دومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین-هفتادمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان 1389 پوسترى
40 بررسی تاثیر کپسول زنجبیل بر میزان تهوع و استفراغ بیماران سرطان تحت شیمی درمانی سید میثم ابراهیمی---زهره پارسا یکتا---سید مصطفی حسینی---علیرضا نیکبخت نصرآبادی---صنمبر صدیقی---محمدحسین صالحی سورمقی---فاطمه شجاعی دومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیمان با طب مکمل و جایگزین- هفتادمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصطفهان 1389 شفاهى
:: ::