اعضا - سید میثم ابراهیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید میثم ابراهیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاشناسی پرستاری دانشگاه علوم پزشکی زنجان زنجان ایران 1385
2 کارشناسی ارشد آموزش پرستاری-گرایش داخلی جراحی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران ایران 1389
:: ::