اعضا - سید میثم ابراهیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید میثم ابراهیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی میزان رعایت حریم خصوصی بیماران در بخش های اورژانس بیمارستان های وابسته به دانشگاه علوم پزشکی تهران دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده -
2 بررسی تاثیر گیاه زنجبیل برمیزان تهوعو استفراغ بیماران سرطانی تحت شیمی درمانی دانشگاه علوم پزشکی تهران تکمیل شده -
3 بررسی میزان دانش و مهارت احیاء قلبی ریوی مغزی پایه واستفاده از دستگاه دفیبریلاتور اتوماتیک خارجی در پرسنل فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1393 دانشگاه علوم پزشکی البرز در حال اجرا -
4 بررسی میزان دانش و مهارتهای بالینی کارکنان فوریت های پزشکی مرکز اورژانس 115 کرج در مواجهه با تروما در سال 1393 در حال اجرا -
5 بررسی میزان رضایت مندی بیماران از کیفیت خدمات ارائه شده توسط مراکز فوریت های پزشکی دانشگاه علوم پزشکی البرز در سال 1393 در حال اجرا -
:: ::