اعضا - سید میثم ابراهیمی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سید میثم ابراهیمی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
كارگاه‌هاي تدريس شده
# عناوین کارگاه‌ها و دوره‌هاى آموزشى سازمان برگزار کننده محل برگزارى تاریخ برگزارى
1 نشست هم اندیشی استادان- انتخاب اصلح از دیدگاه امام (ره) و رهبری دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392
2 دانش افزایی استادان- اندیشه سیاسی و مبانی انقلاب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392
3 دانش افزایی استادان- اصول تعلیم و تربیت اسلامی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392
4 عم اندیشی اساتید- امام خمینی(ره) شاخص انقلاب اسلامی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393
5 روش تدریس سخنرانی تعاملی دانشگاه علوم پزشکی البرز 1391
6 مدیریت منابع علمی با نرم افزار End Note دانشگاه علوم پزشکی البرز 1391
7 نحوه رسیدگی و تکمیل پرونده های ارتقا دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392
8 نشست علمی دستاوردهای پژوهشی مصوب دانشگاه دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392
9 آشنایی با مخاطرات سفرهای خارجی و امنیت آن دانشگاه علوم پزشکی البرز 1392
10 مقاله نویسی( مدرس) دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393
11 ارزشیابی دانشجو دانشگاه علوم پزشکی البرز 1393
:: ::