اعضا - سمیه برجی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سمیه برجی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 تاثیر گیاهان دارویی بر پنومونی وابسته به ونتیلاتور زینب بهرامی- سمیه برجی اولین کنگره بین المللی استراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار 1394 پوسترى
2 استفاده از راهنماهای بالینی ارزیابی درد در کودکان: تحلیلی نظام مند سمیه برجی سمینار سراسری مدیریت درد شیراز 1392 پوسترى
3 تاثیر هومیوپاتی در بیماران سرطانی: تحلیلی سیستماتیک سمیه برجی- وحیده عزیزخانی- سید میثم ابراهیمی- علیرضا نیکبخت نصرآبادی سومین کنگره بین المللی مراقبتهای حمایتی و تسکینی در سرطان-مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 1389 پوسترى
4 تاثیر عصاره عسل طبیعی بر ترمیم زخم پای دیابتی سید میثم ابراهیمی-علیرضا نیکبخت نصرآبادی-سمیه برجی وحیده عزیزخانی دومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین-هفتادمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان 1389 پوسترى
5 آیا طب فشاری بر وضعیت دیسمنوره اولیه زنان تاثیر داشته است؟ یک تحلیل سیستماتیک سید میثم ابراهیمی-علیرضا نیکبخت نصرآبادی- وحیده عزیزخانی- سمیه برجی- فاطمه شجاعی دومین همایش کشوری مراقبت و درمان بیماران با طب مکمل و جایگزین-هفتادمین همایش سراسری تازه های پزشکی و پیراپزشکی اصفهان 1389 پوسترى
6 بررسی عوامل موثر بر کیفیت زندگی بیماران مبتلا به سرطان پستان: تحلیلی سیستماتیک وحیده عزیزخانی-سید میثم ابراهیمی-سمیه برجی-مرجان سلیمانی راد ششمین کنگره بین المللی سرطان پستان-مرکز تحقیقات سرطان شهید بهشتی 1389 پوسترى
:: ::