اعضا - سمیه برجی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: سمیه برجی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
طرح‌هاي تحقيقاتي
# عناوین طرح‌هاى پژوهشى مجریان سازمان حامى محل اجرا وضعیت طرح تاریخ تکمیل
1 بررسی تاثیر آموزش مهارتهای مقابله بر کیفیت زندگی و حس هماهنگی منطقی والدین کودکان مبتلا به لوسمی دکتر صدیقه خنجری-دکتر نعیمه سیدفاطمی-سمیه برجی-حمید حقانی معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی تهران تهران تکمیل شده 1392
:: ::