اعضا - زینب بهرامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب بهرامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
مقالات ارايه شده
# عنوان نگارندگان مشخصات کنفرانس سال برگزارى نوع ارائه
1 ناباروری از دیدگاه طب سنتی معصومه نوری-مریم عابدینی-زینب بهرامی ایوانکی نهمین کنگره مرکز تحقیقات بهداشت باروری و ناباروری 1395 پوسترى
2 بررسیتاثیر صوت درمانی بر وضعیت سلامت بیماران بستری در بخش مراقبت های ویژه معصومه نوری-مریم عابدینی- زینب بهرامی ایوانکی کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل 1395 پوسترى
3 بررسی عوامل موثر بر بهبود عملکرد ریوی بیماران مبتلا به آسم هایده رحیمی- زینب بهرامی ایوانکی- حسین ناصری کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل 1395 پوسترى
4 بررسی عوامل موثر بر بهبود کیفیت زندگی بیماران مبتلا به تالاسمس هایده رحیمی- زینب بهرامی ایوانکی- حسین ناصری کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل 1395 پوسترى
5 بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر کنترل فشار خون حسین ناصری- زینب بهرامی ایوانکی- هایده رحیمی کنگره ملی طب و داروسازی سنتی و طب مکمل 1395 پوسترى
6 بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر روی رده سلولی سرطان سینه زینب بهرامی- فاطمه صالحی- مهناز عابدینی- عاطفه ملک محمدی اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین 1394 پوسترى
7 بررسی تاثیر درمان های مکمل بر علائم بیماری مولتیپل اسکلروزیس فاطمه صالحی- زینب بهرامی اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین 1394 پوسترى
8 بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر پوکی استخوان در زنان یائسه مهناز عابدینی- زینیب بهرامی- فاطمه صالحی اولین کنگره بین المللی طب مکمل و جایگزین 1394 پوسترى
9 بررسی تاثیر گیاهان دارویی بر میکروارگانیزم های دخیل در پنومونی وابسته به ونتیلاتور زینب بهرامی- سمیه برجی اولین کنگره بین المللیاستراتژی های پیشگیری برای عفونت های مرتبط با مراقبت از بیمار 1394 پوسترى
10 بررسی عوامل موثر بر نگزش پرستاران بخش مراقبت های ویژه در مورد اوتانازی ایلناز مددی- زینب بهرامی- فرشید بهرامی هیدجی 1394 پوسترى
11 بررسی علل مسمومیت کودکان مراجعه کننده به بخش اورژانس ایلناز مددی- زینب بهرامی-رقیه جعفری اولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشور 1394 پوسترى
12 علل گرایش بیماران مبتلا به بیماری های مزمن به طب مکمل فاطمه صالحی- زینب بهرامی اولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشور 1394 پوسترى
13 بررسی عوامل موثر بر خشونت علیه پرستاران شاغل در بخش اورژانس حسین ناصری- زینب بهرامی- احمد علیمحمدی اولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشور 1394 پوسترى
14 بررسی تاثیر تحریکات حسی بر وضعیت سلامت بیماران غیر هوشیار بستری در بخش مراقبت های ویژه فرشید بهرامی هیدجی- ایلناز مددی- زینب بهرامی اولین کنگره ملی دانشجویان علوم بهداشتی کشور 1394 پوسترى
:: ::