اعضا - زینب بهرامی


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: زینب بهرامی | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
دوره‌هاي تدريس شده
# عناوین دروس مکان و تاریخ تدریس
1 اصول و فنون پرستاری
2 فرایند یادگیری و اصول آموزش به بیمار
3 داخلی جراحی 2(کلیه، گوارش، ارتوپدی زنان)
4 فن آوری اطلاعات در پرستاری
5 کارورزی اعصاب
6 کارورزی ENTکارورزی اورژانس
7 کارورزی قلب
8 کارورزی MSN1
9 کارورزی در فوریت
10 کارورزی در ICU
11 پرستاری ویژه ICU
12 داخلی جراحی 3 واحد تنفس
13 داخلی جراحی 4واحد پوست
:: ::