اعضا - فاطمه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 دانشجوی نمونه مسابقات قرآنی 1388
2 کسب عنوان دانشجوی برتر علمی و اخلاقی 1388
3 مقام سوم نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز و مبتکر و نوآور بسیجی استان زنجان
4 دانشجوی نمونه علمی - پژوهشی و فرهنگی 1389
5 دانشجوی نمونه دانشگاه 1388
6 دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر دانشگاه 1388
7 رتبه دوم رشته قرائت تحقیق بین خانواده های شاهد و ایثارگر مرحله استانی 1389
8 رتبه اول رشته قرائت تحقیق در مرحله شهرستانی در بین خانواده های شاهد و ایثارگر 1389
9 مقام اول قرائت قرآن مجید در پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان دانشگاه 1389
10 مقام اول مسابقات حفظ سوره انسان مرحله کشوری 1389
11 کسب رتبه اول رشته قرائت در مرحله دانشگاهی هجدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
12 کسب رتبه اول مرحله استانی ترتیل قران کریم خانواده های نیروهای مسلح 1394
13 استاد نمونه دانشگاه 1397
:: ::