اعضا - فاطمه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
افتخارات و جوايز
# عناوین جوایز و افتخارات تاریخ دریافت
1 کسب رتبه اول رشته قرائت در مرحله دانشگاهی هجدهمین جشنواره قرآن و عترت دانشجویان دانشگاه های علوم پزشکی کشور
2 مقام اول مسابقات حفظ سوره انسان مرحله کشوری 1389
3 مقام اول قرائت قرآن مجید در پانزدهمین دوره مسابقات قرآنی دانشجویان دانشگاه 1389
4 رتبه اول رشته قرائت تحقیق در مرحله شهرستانی در بین خانواده های شاهد و ایثارگر 1389
5 رتبه دوم رشته قرائت تحقیق بین خانواده های شاهد و ایثارگر مرحله استانی 1389
6 دانشجوی نمونه شاهد و ایثارگر دانشگاه 1388
7 دانشجوی نمونه دانشگاه 1388
8 دانشجوی نمونه علمی - پژوهشی و فرهنگی 1389
9 مقام سوم نهمین جشنواره دانشجویان ممتاز و مبتکر و نوآور بسیجی استان زنجان
10 دانشجوی نمونه مسابقات قرآنی 1388
11 کسب عنوان دانشجوی برتر علمی و اخلاقی 1388
12 کسب رتبه اول مرحله استانی ترتیل قران کریم خانواده های نیروهای مسلح 1394
13 استاد نمونه دانشگاه 1397
:: ::