اعضا - فاطمه مقدم


:: فهرست بخش ها ::
:: ::
:: فاطمه مقدم | برگشت به صفحه کارنامه علمی | [نسخه ویژه چاپ] ::
سوابق تحصيلي
# دوره دانشگاه محل تحصیل شهر محل تحصیل کشور محل تحصیل تاریخ فارغ‌التحصیلى میانگین کل
1 کاردانی پرستاری دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی بابل بابل ایران 1384
2 کارشناسی پرستاری دانشکده پرستاری ابهر ابهر ایران 1389
3 کارشناسی ارشد پرستاری دانشکده پرستاری و مامایی زنجان زنجان ایران 1393
:: ::